Creatief denken dé sleutel voor succes?

 
Vliegende start!
 
DenkTank ZZPid bestaat op 1 oktober een jaar. Er is veel gebeurd in het eerste jaar. Het winnen van de wedstrijd georganiseerd door ZZP BV Amersfoort was natuurlijk een mooie start. Dat heeft veel publiciteit opgeleverd en een geldbedrag dat we geïnvesteerd hebben in huisstijl, website en een database met zelfstandige professionals. We hebben drie succesvolle denktanks uitgevoerd, waarbij we 21 zelfstandige professionals uit onze database als denktanklid hebben ingezet. Niet alleen de denktankleden waren enthousiast, ook de opdrachtgevers waren dat:
 
“Ik ben aangenaam verrast met de uitkomsten van de denktank. Ik ben onder de indruk van het denkproces, de werklust van de deelnemers en de resultaten. De verzamelde ideeën gaan we gebruiken in de communicatie naar de markt”, aldus Gertjan Meeuws van Plantlab.
 
Er zijn intussen 60 zelfstandige professionals lid geworden van DenkTank ZZPid en onze LinkedIn groep telt inmiddels meer dan 140 belangstellenden.
 
 
 
Ontwikkelen van het creatieve denkvermogen vergroot kansen
 
Via discussies in onze LinkedIn groep bleek dat er een grote belangstelling is voor het ontwikkelen van het creatief denken. Dit was voor ons de aanleiding om bijeenkomsten te organiseren over het ontwikkelen van het creatieve denkvermogen, voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft.
 
Persoonlijk vind ik het mooie van creatief denken dat je overal mogelijkheden ziet, zowel in je werk als privé. Als je het lef hebt om bestaande beperkingen (tijdelijk) te negeren, kan bijna alles. Voor mij aansprekende voorbeelden van het onmogelijke mogelijk maken zijn: skiën in de woestijn bij Dubai, de invoer van social media zoals Twitter, waardoor grote groepen mensen heel snel met elkaar kunnen communiceren en zich kunnen mobiliseren, wat dan bijvoorbeeld weer heeft geleid tot het afzetten van president Mubarak in Egypte. Recent zijn er initiatieven genomen voor het aanleggen van een echte, multifunctionele berg in Nederland. Kortom: Bijna alles kan.
 
 
 
 
Belangstelling voor creatief denken is een “hot issue”
 
Komt de belangstelling voor creatief denken nu zomaar ineens uit de lucht vallen, of heeft het te maken met wat er om ons heen gebeurt? Als we naar de advies- en coachingmarkt kijken, komen we steeds vaker onderwerpen tegen als intuïtie, creativiteit, brainstormen en innovatie. Laatst las ik een brochure die geheel gewijd was aan “Sturen met gevoel – Een pleidooi voor meer intuïtie in de bestuurskamer” geschreven door KPMG en gebaseerd op gesprekken met mensen uit verschillende maatschappelijke geledingen. Dus ook de grotere ondernemingen, onze klanten, zijn duidelijk opzoek naar andere wegen en andere methoden voor het oplossen van vraagstukken of het nemen van beslissingen.
 
Het unieke concept van DenkTank ZZPid past heel goed bij deze trend. We hebben dan ook in de eerste helft van dit jaar een flink aantal gesprekken gevoerd met prospects uit grote en middelgrote organisaties en meerdere partijen offertes voor denktanks aangeboden. Er zitten dus opdrachten in de pijplijn.
 
 
 
Naamsbekendheid van DenkTank ZZPid vergroten voor meer denktanks
 
Belangrijke drijfveren voor zelfstandige professionals om deel te nemen aan onze denktanks en bijeenkomsten zijn:
  1. Het vergroten van het eigen creatieve denkvermogen;
  2. Uitbreiden en versterken van het eigen netwerk;
  3. Kans op vervolgopdrachten door deelname aan een denktank.
Hoe meer denktanks DenkTank ZZPid organiseert, hoe meer zelfstandige professionals in onze database aan een denktank kunnen deelnemen en hoe groter de kans op vervolgopdrachten. Voorlopig streven we er naar om bij iedere denktank andere zelfstandige professionals in te zetten, zodat iedereen in de database een keer aan een denktank heeft meegedaan. De opdrachten voor denktanks kregen we tot nu toe via gesprekken met ondernemers in onze netwerken. We investeren dus veel tijd in netwerken. Maar we zijn natuurlijk maar met z’n tweeën.
 
In Amersfoort is DenkTank ZZPid inmiddels redelijk bekend. Maar we zijn natuurlijk niet tot Amersfoort beperkt. Om elders ook aan denktankopdrachten te komen, is het van belang dat onze naamsbekendheid wordt vergroot. Dat is vrij voor de hand liggend: ondernemers moeten weten dat DenkTank ZZPid bestaat en horen over hoe het concept werkt. Omdat het een innovatief concept is, is een kennismaking met DenkTank ZZPid voor veel ondernemers een verrassing. Ze weten eenvoudigweg nog niet dat het er is en wat we voor hen kunnen doen.    
 
Deelnemers aan de bijeenkomsten en aan denktanks hebben keer op keer hun enthousiasme laten blijken over de bijeenkomsten, omdat het creatieve denken hen helpt bij hun eigen ondernemerschap. Ook hebben we heel vaak gehoord en in de evaluaties gelezen hoe inspirerend de denktanks en bijeenkomsten zijn. De opdrachtgevers voor wie wij denktanks hebben uitgevoerd waren stuk voor stuk ook aangenaam verrast over de verrassende ideeën die de denktanks opleverden. Er is dus reden genoeg om hiermee door te gaan! Mogen wij daarvoor dan van u vragen om mee te helpen de naamsbekendheid van DenkTank ZZPid te vergroten, door over DenkTank ZZPid te vertellen en uw enthousiasme over te brengen aan relaties in uw eigen netwerk? Niet ongevraagd en “out of the blue”, maar als uw gesprekspartner vraagstukken blijkt te hebben, waarin onze aanpak een oplossing kan bieden.
 
Zelfstandige professionals die al hebben deelgenomen aan een denktank, kunnen uit eigen ervaring vertellen over hoe een denktank werkt, wat de kracht ervan is en wat het aan resultaten kan opleveren. Mocht uw gesprekspartner interesse tonen, laat het ons dan weten, dan maken wij een afspraak voor een kennismakingsgesprek.
 
Deelnemers aan onze bijeenkomsten kunnen op basis van eigen ervaring vertellen over de kracht van creatief denken en wat DenkTank ZZPid daarmee doet. Ook kunt u uw relaties uitnodigen voor bijeenkomsten om nader kennis te maken met onze werkwijze.
 
Bovendien ontvangt u, als blijk van waardering, een vergoeding van EURO 150,--, als we dankzij u daadwerkelijk een volgende denktank kunnen organiseren.
 
De tijd is rijp voor creatieve initiatieven en het combineren van denkkracht. Pakt u die handschoen op en werkt u mee aan dit succes?
 
Jan Krediet