DENKTANK RAVELIJN

Opdrachtgever

De opdrachtgever was Sylvia Cox, Directeur Ravelijn. Stichting Ravelijn zet vrijwilligers in en ondersteunt mantelzorgers op het gebied van zorg en welzijn in thuissituaties. Daarnaast wordt met de inzet van vrijwilligers zorg geboden die aanvullend is op de zorg van professionele instellingen, zoals klusdiensten of maatjesprojecten. Zie voor meer informatie hun website  www.ravelijn.nl. 

Vraagstuk

De vraag luidde: “Hoe kan ik (Sylvia Cox) medewerkers van Ravelijn actiever betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse activiteiten?”

Beste idee

Er werden drie voorstellen gepresenteerd om de actieve betrokkenheid van mijn medewerkers te vergroten. Er zat een duidelijke rode draad in, namelijk dat er een actievere rol ontstaat door het creëren van een gezamenlijke droom, een gezamenlijke visie over hoe Ravelijn er uit moet zien. Dit klinkt als een open deur. Ik had intussen al een aantal stappen in die richting genomen, zoals het organiseren van een organisatiebrede strategiemiddag. Maar ik realiseerde me na de presentatie van de denktank dat ik nog meer aandacht moet besteden aan de inbreng van mijn medewerkers. Ik ga dan ook de structuur van de strategiemiddag wijzigen en meer dan in mijn oorspronkelijke plan de inbreng en gedachtevorming van de medewerkers centraal stellen.  

Deelnemers denktank Ravelijn

Aldo van Duivenboden

Transcreatie, Professional training & Coaching

Anko Marringa

Amtos, Training, organisatieadvies, supervisie

Annemiek de Crom

Numeroloog, coach/counsellor, schrijfster

 
 
Majoor & Partners

Financiële planning

DenkTank ZZPid en Jan Krediet Management Consulting
Pagée Design & DTP

Grafische vormgeving & webdesign

   
Erik Visser

Market2Win, Managing Director