VERSLAG BIJEENKOMST DENKTANK ZZPID 27 JANUARI 2011

Op 27 januari 2011 vond in de oude Viltfabriek in Amersfoort de eerste bijeenkomst van DenkTank ZZPid plaats met als titel “Het ontwikkelen van het creatieve denkvermogen”. Een levendige discussie in de LinkedIn groep Denktank ZZPid over “Hoe ontwikkel jij je creatieve denkvermogen?” was hiertoe de aanleiding. Doel van deze en volgende kwartaal bijeenkomsten is het (denk)potentieel van deelnemers beter te benutten, kennis en ervaringen met elkaar te delen en verder te ontwikkelen, om daarmee een gezonde economische groei te realiseren. Elke bijeenkomst komt er een specifieke creatieve denktechniek aan bod. Er wordt met deze techniek geoefend en daarna wordt de toepasbaarheid ervan voor de ontwikkeling van eigen organisatie of bedrijf en voor jezelf besproken.

Deelnemers

Vijfentwintig enthousiaste deelnemers uit grote en kleine organisaties namen actief deel. Geïnteresseerden uit allerlei branches zijn welkom: zelfstandige ondernemers, managers, bestuurders en vakspecialisten van grote(re) organisaties en belangstellenden uit het onderwijs en onderzoeksinstituten. We streven naar een interessante mix van deelnemers. Om een persoonlijke sfeer te creëren, kunnen er per bijeenkomst maximaal 30 deelnemers meedoen. Mocht dit aantal ruim overschreden worden, dan lassen we een extra bijeenkomst in.

Negatief brainstormen

Deze bijeenkomst werd ervaring opgedaan met de creatieve denktechniek “negatief brainstormen” aan de hand van goede voornemens voor 2011. Van het goede voornemen werd eerst een vraag gemaakt (stap 1). Bijvoorbeeld: “Hoe kan ik meer opdrachten krijgen?” Deze vraag werd vervolgens van positief naar negatief gespiegeld (stap 2): “Hoe zorg ik ervoor dat ik geen enkele opdracht krijg?” Vervolgens werden er voor deze negatieve vraag in hoog tempo ideeën gegenereerd (stap 3), bijvoorbeeld “thuis blijven zitten”, “niemand bellen”, etc. Er ontstaat al gauw een lange lijst met ideeën, omdat het  gemakkelijk is om te bedenken wat je niet moet doen, in plaats van wat je wel moet doen. Bij stap 4 worden de negatieve ideeën omgedraaid in positieve acties om de oorspronkelijke vraag op te lossen. Bijvoorbeeld: Om opdrachten te krijgen, moet ik naar zakelijke bijeenkomsten gaan, een belplan maken, etc. Er kunnen zo verrassende omdraaiingen ontstaan, waar je anders nooit op gekomen was. 

Toepassing

Eén van de deelnemers vertelde dat de vastgoedmarkt in een bijzonder diep dal zit. Deze situatie leent zich uitstekend voor een negatieve brainstorm: “Hoe zorgen we ervoor dat de vastgoedmarkt nooit meer uit dit diepe dal komt?”. Een andere deelnemer vertelde dat zij deze techniek gemakkelijk kan toepassen bij het maken van communicatieplannen.

Netwerken
 
Na het brainstormen kon genetwerkt worden onder het genot van een drankje. Er ontstonden allerlei levendige gesprekken. De workshop had veel losgemaakt en de deelnemers hadden elkaar in korte tijd aardig leren kennen. Alle deelnemers lieten weten ook voor de volgende keer graag weer uitgenodigd te willen worden. Een mooier resultaat is niet denkbaar. Enkele uitspraken van deelnemers:
- Zinvol;
Goede inleidingen, rustig en duidelijk;
- Heel positief, netwerken met inhoud;
- Inspirerend, zowel in ontmoeten van nieuwe mensen als het creatieve denkproces;
- Creatieve denktechniek biedt grote meerwaarde voor vastgeroeste organisaties;
- Prettig en leerzaam.

Foto-impressie

Deelnemerslijst

naam functie  bedrijfsnaam website
Anneke Gros Eigenaar/directeur GROS Learning www.groslearning.nl
Arend Buter Directeur Flamco www.flamco.nl
Cor Holtackers Eigenaar/directeur FoodID www.foodid.nl
Corrie Derks Eigenaar/directeur Natuurgeneeskundige Corrie Derks www.klankbehandeling.nl
Dick Noortman Projectmanager Nictma zie profiel op LinkedIn
Erica Heykoop Eigenaar/directeur Zippy Art www.zippyart.nl
Erik Wijle Eigenaar/directeur erik wijle vastgoed en ontwikkeling www.erikwijle.nl
Gon Veltkamp Eigenaar/directeur Veltkamp & Partners www.veltkamppartners.com
Heleen van Tilburg Eigenaar/directeur Van Tilburg Communicatie www.woordendiespreken.nl
Herman de Roos Eigenaar/directeur Athame www.athame.nl
Ilonka de Beer Eigenaar/directeur Sandalfon Sustainability www.sandalfon.eu
Jan Pieter Brouwer Eigenaar/directeur Brouwer www.directieondersteuning.com
Jeannette Fregeres Eigenaar/directeur Fregeres Projecten zie profiel op LinkedIn
Jelle Hollema Business Consultant Imtech www.imtech.nl
Jolanda Setz Eigenaar/directeur Courant Coaching & Consulting www.courantcoaching.nl
Jos Verhulst Sales & Marketing Manager Kobelco Cranes Europe Ltd www.kobelco-cranes.com
Marcel Riemslag Sales Manager Hovago www.hovago.com
Martine van 't Veld Eigenaar/directeur Van 't Veld Organsiatieontwikkeling zie profiel op LinkedIn
Mieke van der Vlist Procesadviseur Van der Vlist Advies zie profiel op LinkedIn
Perry Hierck Eigenaar/directeur Chemie in de zorg zie profiel op LinkedIn
Peter de Leeuw Hoofd Facility Management ROC Flevoland www.rocflevoland.nl
Pieter Schadee Eigenaar/directeur MariNora Bedrijven Advies www.MariNora.nl
Riek Viehoff Eigenaar/directeur Riek Viehoff www.werkenmagleukzijn.nl
Sandra Goren Eigenaar/directeur Patient en zorg www.patient-en-zorg.nl
Tiko Smetsers Facilitair Projectleider ROC Amsterdam www.rocva.nl