SELECTIE DENKTANK

Op basis van de vraag van de opdrachtgever wordt een denktank samengesteld met 7 ZZP-ers.

De samenstelling van de groep wordt zo divers mogelijk gehouden. De selectiecriteria hangen af van de aard van de opdracht en van de opdrachtgever.

Nadat u de vragenlijst in de database hebt ingevuld, kunt u geselecteerd worden voor een denktank. Er wordt telefonisch contact met u opgenomen om u uit te nodigen voor een specifieke denktank.

Daarnaast kunt u gevraagd worden, indien u dat heeft aangegeven, mee te werken aan het uitwerken van een idee. Dit kan ook als u niet hebt deelgenomen aan de denktank waarin  dit idee bedacht is.


Anko Marringa
Deelnemer denktank Ravelijn:

"Het samenwerken in een denktanksessie levert meervoudige en veelzijdige inzichten op.
De denktankleden brengen verschillende achtergronden mee, waardoor een veelkleurig palet aan oplossingsrichtingen ontstaat voor de vraagstelling van de opdrachtgever."