BEVINDINGEN NA TWEE DENKTANKS

Onze bevindingen na twee denktanks zijn:
 
1. Ondernemers krijgen waardevolle ideeën aangereikt, omdat de deelnemers (ZZP-ers) aan een denktank zich goed kunnen inleven: ze hebben allemaal zelf het proces van ondernemen doorlopen, vaak in alle facetten, van idee en opstart tot het genereren van omzet en groei van hun bedrijf.
 
2. De denktank bestaat uit een multidisciplinaire groep ZZP-ers, die elk ervaren zijn op een eigen, specifiek vakgebied. Dit heeft als gevolg dat het vraagstuk van de opdrachtgever vanuit allerlei vakmatige invalshoeken wordt bekeken.
 
3. DenkTank ZZPid werkt in de denktanks met creatieve denktechnieken. Hierdoor maken de deelnemende ZZP-ers kennis met een heel andere werkwijze dan voorheen voor het benaderen van vraagstukken. Dat zorgt voor nieuwe invalshoeken en heel veel inspiratie en energie, waardoor het leuk wordt om aan complexe vraagstukken te werken.
 
4. Deelname aan een denktank zorgt ervoor dat zowel de deelnemende ZZP-ers als de opdrachtgever een forse uitbreiding van hun netwerk krijgen. In de denktanks leren de deelnemers elkaar in korte tijd intensief kennen. Dit biedt mogelijkheden om het dienstenpakket van hun eigen bedrijf verder uit te bouwen.
 
5. Het is voor deelnemende ZZP-ers erg inspirerend en het geeft hen voldoening om in een denktank aan een echt vraagstuk te werken en daar concrete, toepasbare ideeën voor te bedenken; een denktank van DenkTank ZZPid is zeer resultaatgericht en tegelijkertijd verrassend en speels. 
 
6. De ideeën die voor het vraagstuk van een opdrachtgever worden gegenereerd, zijn vaak ook toepasbaar op de bedrijfssituatie van de deelnemende ZZP-ers.
 
Annelies Kaan deelnemer denktank eentweedrie:

"DenkTank ZZPid is voor de ZZP-er een warm nest om te netwerken en creativiteit te stimuleren. Voor opdrachtgevers een noodzakelijk kwaad omdat er objectief en eerlijk op de hulpvraag wordt ingespeeld."