PERSBERICHT EENTWEEDRIE

Persbericht
 
Amersfoort, 14 september 2010
 
 
Eerste commerciële opdracht voor DenkTank ZZPid groot succes.
 
- Klant eentweedrie bijzonder tevreden over resultaat -
 
Eentweedrie, een adviesbureau gevestigd in Hilversum en Andelst, heeft op woensdag 25 augustus inspirerende ideeën van een denktank met zelfstandige ondernemers ontvangen. Zij kunnen hiermee de acquisitie voor hun nieuwe methodiek “eentweedrie” sterk verbeteren.
 
Eentweedrie
 
Eentweedrie richt zich met dit nieuwe product op MKB bedrijven in Nederland. Met de methodiek komt een klant in drie stappen tot tijdige en juiste managementinformatie. Stap één: bepalen van de strategie, doelstellingen en kritische succesfactoren. Stap twee: bepalen en op eenvoudige wijze bij elkaar brengen van bruikbare informatie om te weten wat er gebeurt. Stap drie: borging van de verkregen informatie en de nieuwe werkwijze.
 
“De voorstellen van de denktank waren voor de partners van eentweedrie verhelderend. Het werd ons duidelijk dat de marktbewerking doelgerichter kon worden aangepakt. Meer focus in de bepaling van de doelgroepen en het persoonlijker maken van de eentweedrie-organisatie waren kernpunten van de aanbevelingen”, aldus Pieter Schadee van eentweedrie.
 
DenkTank ZZPid, een goed businessconcept
 
In maart dit jaar wonnen Pauline Maring en Jan Krediet de finale van een wedstrijd georganiseerd door ZZP BV Amersfoort, met hun idee “DenkTank ZZPid”. Een proefdenktank met Stichting Ravelijn en de eerste commerciële opdracht van eentweedrie bevestigen dat het een goed en uniek businessconcept is. De denktank-ideeën zijn praktisch en origineel en worden in één ochtend uitgewerkt. Het concept is uniek omdat geen enkel ander adviesbureau op deze wijze organisaties helpt aan oplossingen voor complexe vraagstukken.
 
Hoe werkt DenkTank ZZPid?
 
DenkTank ZZPid stelt op basis van een vraag van een opdrachtgever een denktank samen, die bestaat uit acht ZZP-ers met zeer diverse professies. Met behulp van creatieve denktechnieken levert deze groep in één dagdeel ideeën aan voor het oplossen van de vraag van de opdrachtgever. Intuïtie, creativiteit, verbeelding, speelsheid, associatief denken en een gezonde dosis analytisch denkvermogen zorgen ervoor dat in korte tijd verrassende ideeën worden gegenereerd. Dit kunnen originele oplossingen zijn voor een vraagstuk waar de opdrachtgever al langere tijd mee worstelt of innovatieve ideeën voor nieuwe bedrijfsactiviteiten. Bovendien kunnen ZZP-ers ook voor de uitvoering van de ideeën worden ingezet. 
 
Voordelen van DenkTank ZZPid
 
Opdrachtgevers krijgen waardevolle ideeën aangereikt, omdat de deelnemende ZZP-ers zich goed kunnen inleven: ze hebben allemaal zelf het proces van ondernemen doorlopen, vaak in alle facetten, van idee en opstart tot het genereren van omzet en groei van hun bedrijf.
 
De denktank bestaat uit een multidisciplinaire groep ZZP-ers, die elk ervaren zijn op hun eigen, specifieke vakgebied. Dit heeft als gevolg dat het vraagstuk van de opdrachtgever vanuit allerlei vakmatige invalshoeken wordt bekeken.
 
DenkTank ZZPid werkt in de denktanks met creatieve denktechnieken. Hierdoor maken de deelnemende ZZP-ers kennis met een heel andere werkwijze dan voorheen voor het benaderen van vraagstukken. Dit zorgt voor nieuwe invalshoeken en heel veel inspiratie en energie, waardoor het leuk wordt om aan complexe vraagstukken te werken.
 
Deelname aan een denktank zorgt ervoor dat zowel de deelnemende ZZP-ers als de opdrachtgever een forse uitbreiding van hun netwerk krijgen. In de denktanks leren de deelnemers elkaar in korte tijd intensief kennen. Dit biedt mogelijkheden om het dienstenpakket van hun eigen bedrijf verder uit te bouwen.
 
Het is voor deelnemende ZZP-ers erg inspirerend en het geeft hen voldoening om in een denktank aan een echt vraagstuk te werken en daar concrete, toepasbare ideeën voor te bedenken; een denktank van DenkTank ZZPid is zeer resultaatgericht en tegelijkertijd verrassend en speels. 
 
De ideeën die voor het vraagstuk van een opdrachtgever worden gegenereerd, zijn vaak ook toepasbaar op de bedrijfssituatie van de deelnemende ZZP-ers. 
 
 
 
 
Bijgaande foto: Denktank eentweedrie aan het werk.  
Foto Hans Niezen Amersfoort
 
 
 
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Krediet.
telefoon: 06 – 53 58 51 61, of per e-mail: jan@denktankzzpid.nl
website: www.denktankzzpid.nl