SAMENSTELLEN DENKTANK

DenkTank ZZPid werkt in denktanks met ZZP-ers. ZZP-ers zijn onafhankelijke, vrijdenkende ondernemers met lef, meestal met jarenlange ervaring in een specifiek vakgebied. Ze leveren kwaliteit, anders heeft hun bedrijf geen bestaansrecht. Het zijn mensen die kansen zoeken en creëren. De specifieke kwaliteiten van de zelfstandige ondernemer worden bovendien optimaal benut door in denktanks creatieve denktechnieken in te zetten.

Voorafgaand aan een denktank wordt een inventariserend gesprek gevoerd met de opdrachtgever. Dit gesprek leidt tot een heldere vraagstelling van de opdrachtgever, waar de denktank mee aan de slag gaat.

Op basis van de vraag van de opdrachtgever stelt DenkTank ZZPid een denktank samen bestaande uit 7 ZZP-ers. Deze ZZP-ers worden uit een eigen bestand geselecteerd. De samenstelling van de groep wordt op de vraag afgestemd, maar is altijd divers. Deelnemers hebben zeer verschillende professies en achtergronden. Ze hebben echter gemeenschappelijk dat ze het een uitdaging vinden om met een moeilijk vraagstuk aan de slag te gaan. Het zijn mensen met een vrije, open geest, ruimdenkend en nieuwsgierig.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.