HET FUNDAMENT STAAT ALS EEN HUIS

Proefdenktank Ravelijn

Zet acht ZZP’ers met verschillende achtergronden bij elkaar en laat hen samen een dagdeel ideeën uitwerken voor medewerkers van organisaties, die tegen knelpunten aanlopen waar ze zelf niet uitkomen. Dit is kort samengevat de essentie van DenkTank ZZPid.

Donderdag 29 april vond de eerste denktank van DenkTank ZZPid plaats. Onder de bezielende leiding van Pauline Maring togen ZZP’ers via een gestructureerd stappenplan aan het werk om ideeën te genereren voor Ravelijn. Ravelijn matcht vraag en aanbod van vrijwilligerswerk en ondersteunt mensen die wat extra hulp kunnen gebruiken.

De directeur van Ravelijn gaf een toelichting op de vraagstelling waarna wij aanvullende vragen ter verduidelijking konden stellen. Daarna verliet de directeur de bijeenkomst en gingen wij aan de slag. Met creatieve denktechnieken brachten we mogelijke oorzaken en gevolgen in beeld, droomden we van de meest ideale situatie en kwamen wij uiteindelijk op drie concrete ideeën uit. Deze werden aan het eind van de ochtend gepresenteerd aan de directeur van Ravelijn. Zij kreeg drie praktische handvatten in handen waar zij weer mee verder kan.

Het was een succes. Voorwaarde voor het slagen van een dergelijke activiteit is openheid van alle betrokkenen naar elkaar toe, dat gebeurde die ochtend ook. Natuurlijk moeten er nog wat puntjes op de i worden gezet, maar het fundament staat als een huis.

 
Annemiek de Crom, Numeroloog, (online) coach/counsellor en schrijfster. Cirkel der Seizoenen. www.cirkelderseizoenen.com.  M: 06-50555526. Tevens deelnemer denktank Ravelijn