RODE DRAAD

 
In april ontmoette ik Jan en Pauline van DenkTank ZZPid. Zij boden Ravelijn de gelegenheid om een vraag aan een denktank van DenkTank ZZPid voor te leggen.

Overzicht Denktank Ravelijn

Na overleg met hen over de vraagstelling, mocht ik deze op 29 april aan een aantal hiervoor uitgenodigde ZZP’ers voorleggen. De vraag luidde: “Hoe kan ik medewerkers van Ravelijn actiever betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van diverse activiteiten?” Na mijn presentatie aan de ZZP’ers diende ik de bijeenkomst helaas te verlaten. Helaas, omdat de constructieve en inspirerende sfeer indruk op mij maakte. Zowel vanwege de gekozen locatie, als dankzij de bezielende leiding van Pauline.

Aan het eind van de ochtend mocht ik de opbrengsten van alle noeste arbeid in ontvangst nemen. Er werden drie voorstellen gepresenteerd om de actieve betrokkenheid van mijn medewerkers te vergroten. Er zat een duidelijke rode draad in, namelijk dat er een actievere rol ontstaat door het creëren van een gezamenlijke droom, een gezamenlijke visie over hoe Ravelijn er uit moet zien. Dit klinkt als een open deur. Ik had intussen al een aantal stappen in die richting genomen, zoals het organiseren van een organisatiebrede strategiemiddag. Maar ik realiseerde me na de presentatie van de drie voorstellen dat ik nog meer aandacht moet besteden aan de inbreng van mijn medewerkers. Ik ga dan ook de structuur van de strategiemiddag wijzigen en meer dan in mijn oorspronkelijke plan de inbreng en gedachtevorming van de medewerkers centraal stellen.

Het voorleggen van een probleem of vraag aan DenkTank ZZPid heeft mij de mogelijkheid geboden om binnen een kort tijdsbestek de vraag vanuit diverse kanten belicht te krijgen, door mensen die weliswaar niet zozeer inhoudelijk kennis hebben van de organisatie, maar wel goed in staat zijn hun eigen licht op de zaak te laten schijnen. Dit leidt tot een bredere oriëntering op de vraagstelling en een breed spectrum aan oplossingen, waar je als opdrachtgever niet aan gedacht hebt, of die soms zo voor de hand liggen dat je ze niet als oplossing herkent.

Sylvia Cox, Directeur Ravelijn.www.ravelijn.nl. 06-47101649.
Opdrachtgever Proefdenktank Ravelijn